Offerte vertaling

Het vertalen van een website, boek, documenten of iets anders

 

Creatieve vertalingen

De vertaal bureau’s welke aangesloten zijn bij Prijsopvraag.com kunnen uw creatieve tekst vertalen! Zij zijn als vertaalbureau ook gespecialiseerd in het vertalen van advertentieteksten, marketingbrochures, commerciële websites, persberichten en allerlei andere teksten met een duidelijk wervende boodschap. Veel reclame- en marketingbureaus, maar ook communicatieafdelingen van bedrijven uit andere sectoren, doen een beroep op vertaalbureau welke aangesloten zijn bij Prijsopvraag.com voor het vertalen van hun creatieve kopij.

beëdigde vertaling offerte

Een beëdigde vertaling is meestal nodig als de vertaling voor officiële doeleinden gebruikt wordt, zoals de inschrijving van een vennootschap in het buitenland, de afwikkeling van een nalatenschap, het sluiten van een huwelijk, emigratie of het aanvragen van EU-subsidie. Het gaat dus in de regel om vertalingen van documenten als notariële akten, rechterlijke uitspraken, uittreksels uit het Handelsregister, stukken van de burgerlijke stand en soms ook jaarrekeningen. Of in uw specifieke geval een beëdigde vertaling nodig is, kunt u het best vragen aan de instantie waarvoor de vertaling bestemd is.

Offerte voor uw bedrijf

Vraag nu meerdere offertes aan bij Prijsopvraag.com. U beslist met welk bedrijf u verder gaat, u krijgt een duidelijk beeld van kosten en prijzen en bovenal u bent baas over uw eigen beslissing. Offertes welke u aanvraagt op Prijsopvraag.com zijn gratis en geheel vrijblijvend.

Vraag direct een vrijblijvende offerte aan.