Zorgpremie stijgt in 2015 met 200 euro

Nieuws, , With 0 comments

Vakbonden en werkgeversorganisaties vrezen een flinke stijging van de basispremie voor de ziektekosten in 2015 door de kabinetsplannen voor de langdurige zorg. De sociale partners hebben berekend dat de premies voor iedereen zullen stijgen met ongeveer 200 euro en dat het eigen risico ‘ruimschoots’ boven de 400 euro (nu nog 360) zal uitkomen. Verder zullen de werkgevers 1,6 miljard meer premie gaan betalen. Ze waarschuwen voor de dreigende stijging in een brief van de Stichting voor de Arbeid aan het ministerie van Volksgezondheid. Het kabinet wil de langdurige zorg (AWBZ) decentraliseren en overdragen aan de gemeenten en zorgverzekeraars. De plannen van het kabinet moeten ertoe leiden dat meer mensen langer thuis blijven wonen. De overheveling van zorgtaken gaat gepaard met een flinke bezuiniging.

Basispakket van de zorgverzekeringswet gaat omhoog

De premie voor het vaste basispakket van de zorgverzekeringswet gaat omhoog, omdat hier een deel van de AWBZ zal worden ondergebracht. ‘Dat betekent dat we minder naar draagkracht gaan betalen’, aldus voorzitter Ton Heerts van de FNV vandaag. ‘Nu wordt de langdurige zorg naar draagkracht door werknemers gefinancierd, als dit wordt overgeheveld naar de zorgverzekeringswet is dat niet meer zo’, stelt voorzitter Maurice Limmen van het CNV.

‘Plan kost koopkracht en banen’

Volgens Heerts en Limmen kost het plan koopkracht en banen. De compensatiemaatregelen van het kabinet worden omschreven als ‘incidenteel en onvoldoende’. In de brief wordt de nieuwe wijze van financiering betiteld als ‘onaanvaardbare en onnodige lastenverschuivingen’. De sociale partners willen de langdurige zorg uit de algemene middelen blijven financieren en stellen voor de rijksbijdrage aan de zorgverzekeringswet structureel op te hogen.

Vrees gedeeld door coalitie

Volgens de Volkskrant bevestigen bronnen rond het kabinet dat de vrees voor stijging van de premiekosten en eigen risico in de coalitie wordt gedeeld. Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat ‘de gevolgen en oplossingen van de operatie worden onderzocht’. Daarbij wordt met name gekeken naar de koopkrachtplaatjes.