Vraag: Pensioen en samenwonen

Nieuws, With 0 comments

a ruim 25 jaar samenwonen hebben we onze relatie opgebroken. Van vriendinnen hoorde ik dat je dan recht hebt op een deel van het pensioen van je ex-partner, is dat zo? Misschien. Wanneer je na een huwelijk of registratie gaat scheiden en in gemeenschap van goederen samen was, dan hebben beide partners recht op de helft van het ieders tijdens het huwelijk of de registratie opgebouwde ouderdomspensioen. Daarnaast is recht op een bijzonder partnerpensioen na het overlijden van de ex-echtgenoot. Een en ander is vastgelegd in de Pensioenvereveningswet van mei 1995.

samenlevingsovereenkomst

Voor samenwonende stellen ligt de situatie anders. Wanneer er een samenlevingsovereenkomst is en het samenwonen is aangemeld bij het pensioenfonds van iedere partner bestaat bij overlijden tijdens het samenwonen recht op een partnerpensioen. Eindigt het samenwonen eerder dan dat de andere partner is overleden, dan is er voor de partners geen recht op een deel van het door de ander op gebouwde ouderdomspensioen. Dat komt omdat bij het samenwonen de financiën in principe gescheiden blijven zoals bij een huwelijk met huwelijksvoorwaarden en de zogenaamde koude uitsluiting.

De uitzondering op de regel is de samenlevingsovereenkomst waarin een pensioenrecht voor de andere partner is afgesproken. Is dat bij u niet het geval, dan hebt u geen enkel recht op pensioen van de andere partner… en hij niet op dat van u.