Uw bedrijf verkopen, stel een geheimhoudingsverklaring op

Nieuws, With 0 comments

Niet iedereen of beter gezegd niet elke bedrijf heeft te kampen met de crisis. Nu de recessie ten einde is, zijn er misschien weer kandidaten om jouw bedrijf te kopen. Is er interesse, laat dan voordat je iemand in de boeken laat kijken wel een geheimhoudingsverklaring opstellen. Door een erkend administratiekantoor.

Een ondernemer zal zich over het algemeen goed beseffen dat het belangrijk is vertrouwelijke informatie over zijn onderneming te beschermen tegenover derden. Hiermee wordt eventueel misbruik voorkomen. Dat dit ook geldt bij de verkoop van de onderneming wordt “in the heat of the moment” alleen nog weleens vergeten.

Oriënterende gesprekken met een potentiële koper

Zo zal het na de eerste oriënterende gesprekken met een potentiële koper vaak nodig zijn gefaseerd meer informatie te verstrekken over de vennootschap en haar onderneming. Jij, als verkoper, zal dit zo min mogelijk willen doen, zolang nog niet zeker is of de potentiële koper daadwerkelijk tot aankoop overgaat. De koper is niet zelden immers ook een concurrent.

Aan de andere kant zal je toch bepaalde informatie moeten verstrekken om een potentiële koper tot aankoop te laten besluiten. Om de risico’s die aan het verstekken van deze vertrouwelijke informatie verbonden zijn in te perken, is het belangrijk dat je bij de oriënterende gesprekken en een (mogelijke) transactie, de vertrouwelijke informatie over de vennootschap en haar onderneming goed beschermt.

Geheimhoudingsovereenkomst

Je kunt dit eenvoudig doen door met de potentiële koper een geheimhoudingsovereenkomst – vaak aangeduid met de Engelse term Non Disclosure Agreement (NDA) – aan te gaan. Deze laatste stap schiet er helaas weleens bij in, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Wat is precies zo’n geheimhoudingsverklaring?

Een geheimhoudingsovereenkomst of -verklaring is een juridisch document dat er in de kern voor zorgt dat in het kader van een transactie door verkoper verstrekte informatie over de vennootschap en haar onderneming alleen gebruikt wordt voor een mogelijke transactie en niet wordt gekopieerd, aan derden ter beschikking wordt gesteld of op andere wijze openbaar wordt gemaakt.

Wat staat er in een geheimhoudingsverklaring?

In een geheimhoudingsverklaring staat bijvoorbeeld voor welke informatie de geheimhouding geldt en voor welke informatie niet, wie over deze vertrouwelijke informatie mag beschikken en op welke wijze gebruik mag worden gemaakt van de vertrouwelijke informatie. Hieronder een aantal belangrijke onderwerpen opgesomd waarover in een geheimhoudingsverklaring afspraken kunnen worden gemaakt:

1) voor welke informatie geldt de geheimhouding en voor welke informatie geldt juist een uitzondering (de vertrouwelijke informatie);
2) wie over de vertrouwelijke informatie mag beschikken;
3) op welke wijze gebruik mag worden gemaakt van de vertrouwelijke informatie;
4) hoe de vertrouwelijke informatie moet worden teruggegeven en/of moet worden vernietigd;
5) welke boete er geldt voor overtreding;
6) duur van de verplichtingen.

Maar let op. De bovenstaande opsomming is geen compleet overzicht van de onderwerpen die in een geheimhoudingsverklaring geregeld zouden kunnen worden. Er zijn meer onderwerpen mogelijk, die van toepassing zouden kunnen zijn op jouw specifieke situatie. Ook is het van belang de afspraken goed en duidelijk op papier te zetten zodat hier achteraf geen onduidelijkheid over kan ontstaan.

Voorbeeld geheimhoudingsverklaring

Hier hebben wij een voorbeeld van een geheimhoudingsverklaring gratis te downloaden op prijsopvraag.com