Mogelijk herinvoering vliegtaks

Nieuws, With 1 comment

Luchtvaart in Nederland is in rep en roer schreeuwen moord en brand over een mogelijke herinvoering van de vliegtaks door het kabinet. ‘Dat gaat tienduizenden banen kosten en heel veel passagiers’, is in de top van KLM, Schiphol en brancheorganisaties BARIN en ANVR te horen.

Uit een geheim SEO+-+Het+economisch+belang+van+luchtvaart in Amsterdam blijkt dat een extra belasting op vliegtickets van 10 euro voor Europese vluchten en 20 euro voor intercontinentale vluchten leidt tot een afname van 12,5 miljoen reizigers op Nederlandse luchthavens. Het verlies van werkgelegenheid kan oplopen tot 37.500 banen, aldus het onafhankelijke onderzoek.

Vliegtaks in 2008

In 2008 lanceerde de regering al eens een vliegtaks, maar die werd na een jaar afgeblazen onder grote druk van het bedrijfsleven. De belasting die in 2011 in Duitsland werd geintroduceerd, staat ook weer ter discussie. Wat het de schatkist oplevert, weegt niet op tegen de negatieve economische effecten. ‘Leren ze het in Den Haag dan nooit? De luchtvaart is geen melkkoe, maar juist een economische motor! Het is een onzalig plan om die opnieuw zwaarder te willen belasten. Vliegpassagiers zijn zo vertrokken naar omliggende luchthavens. Ook voor de regionale vliegvelden in Nederland en de positie van Schiphol als knooppunt in de Europese luchtvaart zou zo’n vliegtaks een ramp zijn’, aldus deskundigen in de reisindustrie.

Over SEO Economisch Onderzoek

SEO Economisch Onderzoek doet onafhankelijk toegepast onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Ons onderzoek helpt onze opdrachtgevers bij het nemen van beslissingen. SEO Economisch Onderzoek is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam. Dat geeft ons zicht op de nieuwste wetenschappelijke methoden. We hebben geen winstoogmerk en investeren continu in het intellectueel kapitaal van de medewerkers via promotietrajecten, het uitbrengen van wetenschappelijke publicaties, kennisnetwerken en congresbezoek.