Belastingdienst spreekt geen Fries

Nieuws, , , With 0 comments

De Fryske Nasjonale Partij (FNP) is boos, omdat de Belastingdienst een in het Fries geschreven bezwaarschrift weigert te behandelen. „Ze kunnen geen Fries, zegt u? Ze weten niet eens welke taal het is”, foetert partijvoorzitter Ultsje Hosper. Onlangs kreeg de partij een boete van vijftig euro, omdat de loonbelasting voor een werknemer van het partijbureau te laat was betaald. „Er is iets misgegaan door de overgang van de Friesland Bank naar de Rabobank”, zegt Hosper. „Dat kunnen we aantonen.”

Bezwaar

Zijn penningmeester stelde daarom een bezwaar op. In het Fries, zoals FNP’ers doorgaans doen. „De belastinginspecteur van de Belastingdienst in Leeuwarden reageerde met een brief waarin hij beweert dat het bezwaarschrift is gesteld in ‘een vreemde taal’.” Hosper liet het er niet bij zitten en klom zelf in de pen. „Ik heb de inspecteur geschreven dat we niet van plan zijn de brief te vertalen. En ja, die brief is ook in het Fries. Ik heb hem ook uitgelegd om welke vreemde taal het gaat.”

Ik sil jo ut de dream helje; ús beswier is nammentlik skreaun yn it Frysk. (Ik zal u uit de droom helpen; ons bezwaar is namelijk geschreven in het Fries.)”, zo staat te lezen in de brief. De Belastingdienst kon gisteren nog niet zeggen wat zijn beleid is inzake de Friese taal. In principe mag iedereen het Fries gebruiken in contacten met overheidsorganen die in Friesland zijn gevestigd. Er zijn uitzonderingen, wanneer het Fries de communicatie te veel bemoeilijkt.

Wet Gebruik Friese Taal van kracht

Per 1 januari is de Wet Gebruik Friese Taal van kracht. Die bepaalt onder meer dat burgers recht hebben om in contact met bestuursorganen hun eigen taal te spreken. De wet is een gevolg van eerder gemaakte bestuursafspraken daarover. De FNP heeft bezwaar gemaakt tegen de weigering van het Friese bezwaarschrift bij minister Plasterk. Die brief is overigens wel in het Nederlands.